ניהול תביעות

הודעה על מיקרה ביטוח

חובה על הלקוח והסוכן ליידענו מידית על כל אירוע שקרה, הודעה ו/או דרישה שנתקבלה

אופן ניהול התביעה

בחינת התביעה על ידי מנהל מחלקת התביעות וע"י הגורמים המשפטיים

העברת ההודעה וכל החומר הרלוונטי למשרד עו"ד שייצג את התיק

אנו מסוכנויות הביטוח הוותיקות והמוכרות ביותר בשוק הביטוח הכללי בישראל

?למה אתם מחכים

!הצטרפו אלינו - עוד היום