תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

שלום וברוכים הבאים לאתר https://cooper-ninve.com/ (להלן: “האתר“), המאפשר למשתמש,  באמצעות מסירת פרטיו, לקבל שירותי תיווך לצורך הפקת פוליסת ביטוח של חברת הביטוח Lloyd’s of London (להלן: “ספק הביטוח“).

בקריאת התקנון הנך מצהיר ומתחייב כי: (1) הנך בן לפחות 18 שנים; (2) יש לך את הכשירות

המשפטית להתחייב לחוזים ולבצע פעולות משפטיות; (3) יש לך את הזכות, סמכות ויכולת לקבל ולעמוד בתנאי תקנון זה.

האתר מופעל על ידי חברת קופר נינוה סוכנות לביטוח (2010) בע”מ ח.פ 514466168 מכתובת: רח’ דיזינגוף 111, תל אביב יפו (להלן: “קופר נינוה“).

טל’: 03-7621810 פקס: 03-7621820 דוא”ל: info@cooper-ninve.com

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא”ל: info@cooper-ninve.com, בטל: 03-7621810 או בדואר לכתובת רח’ דיזינגוף 111, תל אביב יפו.

הכותרות בתנאי שימוש אלה תשמשנה לנוחיות בלבד.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.

 1. הגדרות
  • המשתמש – גולש אשר משתמש בשירותי האתר.
  • האתר – https://cooper-ninve.com/
  • הנהלת האתר – חברת קופר נינוה או מי מטעמה.
  • מידע ו/או תוכן – מידע מכל סוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

 

 1. כללי
  • תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו.
  • מטרת האתר היא לתווך בין המשתמש לבין ספק הביטוח לצורך הפקת פוליסת ביטוח בישראל או בעולם מטעם ספק הביטוח, בהתאם לפרטי המשתמש.
  • האתר מציע למשתמש למסור פרטים אודותיו במטרה להסמיך את האתר לפעול כמתווך בינו לבין ספק הביטוח, ולהפיק למענו פוליסת ביטוח מתאימה.
  • לצורך קבלת השירות מאיתנו, המשתמש מסמיך את האתר לפנות בעבורו כמתווך, לספק הביטוח במטרה לקבל פוליסות אופציונליות.
  • האתר מסיר מעצמו כל אחריות בגין טענות הנוגעת או עולות מהפוליסה החל מתום שירותי התיווך ו/או מרגע חתימת המשתמש על הפוליסה שהונפקה לו, לפי המאוחר.
  • מובהר בזאת, כי האתר מקבל את המידע מטעם המשתמש ומעביר אותו לגורם הרלוונטי אצל ספק הביטוח, לצורך הפקת הפוליסה. הנך מתיר לנו להשתמש במידע זה לצורך הפקת פוליסה עבורך.
  • למען הסר ספק, האתר אינו חברת ביטוח, וסוגיות הקשורות באכיפת, קיום הפוליסה, התאמתה, תנאיה, קבלת פיצוי ו/או הגשת תביעות, יש להפנות אל קופר נינוה סוכנות לביטוח בע”מ בלבד.

 

 1. שימוש ומילוי פרטים
  • המוצרים והשירותים המופיעים באתר זה, מיועדים לאזרחים ישראליים בלבד.
  • ידוע לך, כי לשם הנפקת פוליסה עבורך, עליך למסור פרטים מזהים (להלן: “פרטי המשתמש”) הכוללים בין היתר, שם פרטי ומשפחה, מס’ טלפון, מספר תעודת זהות, כתובת, עיסוק ועוד.
  • מסירת פרטי המשתמש מהווה תנאי לקבלת השירותים המזוהים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרשמיים הרלוונטיים, יתבקש להזדהות באמצעי חלופי.
  • מודגש כי הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק, כפי שתדרש במהלך תהליך הנפקת הפוליסה. באחריות המשתמש למסור את הפרטים הנדרשים ממנו בגילוי מלא, וכן לוודא שכל הפרטים שעליהם מוטלת חובת גילוי, נמסרו לספק הביטוח.
  • אין להסתמך על כך שהאתר העביר את מלוא הפרטים לספק הביטוח, אלא על המשתמש טרם חתימה על הפוליסה, לוודא כי נתן גילוי מלא בדיווח לספק הביטוח. מובהר, כי אי מתן גילוי מלא, עלול לפגוע בתוקף הפוליסה ו/או למנוע קבלת פיצוי במקרה של אירוע ביטוחי. על המשתמש, ועליו בלבד, האחריות המלאה למסור מלוא הפרטים לספק הביטוח. פלטפורמת האתר אינה אחראית למסירת מידע לספק הביטוח או לקיום הפוליסה ו/או קבלת פיצוי במקרה של אירוע ביטוחי.
  • ככל שלא תפעל כך, ו/או תמסור מידע לא נכון ו/או שגוי ו/או חסר, האתר לא יישא באחריות בשל כך ולא תועלינה טענות כלפיו.
  • יובהר כי  הנהלת האתר תוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים להזדהות וזאת ע”פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת.

 

 1. שינויים באתר
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת. ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבקש מידע נוסף לצרכי אימות הזדהות או מידע נוסף.

 

 

 

 1. קניין רוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

 2. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.
  • כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
  • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.
  • חל איסור מוחלט להתחזות לאחר ו/או למסור פרטים כוזבים.

 

 1. הגבלת אחריות
  • האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
  • הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר בשל השירות, ו/או לצד ג’, למעט אם נעשה בזדון ע”י האתר.
  • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם (“AS-IS”).
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתיותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה.
  • פלטפורמת האתר אינה אחראית להתקשרות המשתמש עם ספק הביטוח, ו/או לקיום הפוליסה ע”י ספק הביטוח, ו/או לתשלום פיצויים ע”י ספק הביטוח בקרות אירוע ביטוחי.
  • האחריות על העברת מלוא המידע לספק הביטוח באמצעות קופר נינוה סוכנות לביטוח בע”מ מוטלת על המשתמש בלבד, ולא תישמע טענה כי המשתמש העביר המידע להנהלת האתר. אי גילוי מלוא המידע בפני קופר נינוה סוכנות לביטוח בע”מ, עלולה להביא לביטול הפוליסה ואי תשלום פיצוי.

 

 1. קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות
  • האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: “מקורות אחרים”) ומהם.
  • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר אליו.
  • הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  • האתר עלול להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח קיימת זיקה או סינוף לחברות ביטוח או חברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

 

 1. שימוש בינלאומי באתר
  • לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית לפי חוק מדינת ישראל.

 

 1. פרסומת
  • האתר רשאי להעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.
  • האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד.
  • להנהלת האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  • האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.

 

 1. גילוי וחשיפת מידע
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.
  • אם ייקבע ע”י בימ”ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.

 

 1. סמכות שיפוטית ודין החל
  • תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת”א בלבד.

 

 1. יצירת קשר
  • ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל info@cooper-ninve.com או באמצעות הטלפון שמספרו 03-7621810 או בפקס 03-7621820 או בדואר רשום: רח’ דיזנגוף 111, תל אביב. אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.